ارتباط با هتل

/ارتباط با هتل
ارتباط با هتل2018-12-22T11:19:17+03:30

چابهار، منطقه آزاد تجاری و صنعتی ، خیابان تجارت ، هتل بین المللی فردوس

شماره هتل: 3-05435314670

شماره فکس: 05435314673

رزرو: 09156414470

ایمیل: FerdowsInthotel@yahoo.com

وب سایت: www.FerdowsHotel.com